Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

cakees
9785 585d 390
cakees

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński

July 10 2015

cakees
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
cakees
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
cakees
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viafityolo fityolo
cakees
3539 0f2b 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viafityolo fityolo
cakees
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viafityolo fityolo
cakees
Zastanów się, to tylko 8 sekund
a z nią mogłeś spędzić całe życie..
— najdłuższa podróż
Reposted fromlike-a-star like-a-star viafityolo fityolo
cakees

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viaromantycznosc romantycznosc
cakees
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viaromantycznosc romantycznosc
cakees
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viafityolo fityolo
cakees
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
cakees
A potem sam znajdzie się powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus
cakees
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski
cakees
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaszalony-virus szalony-virus
cakees
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
cakees
9344 37df 390
cakees
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
cakees

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
cakees
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl